แม่ทัพภาคที่ 4 นำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เนื่องในวันมาฆบูชา

0
414

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.3. ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุและพิธีบวงสรวง สักการะเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยมี พระอาจารย์เรวัต ถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต,พลตรี กฤษดา จินดาลัทธ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4, พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ,พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมทำบุญ และได้กล่าวพบปะทักทายกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี โดยภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่ช้าง จำนวน 12 เชือก การแสดงกลองยาว การแสดงรำมโนราห์ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุสักการะเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำขบวนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา อัญเชิญผ้าห่มองค์พระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระอัฐิหลวงพ่อทวดหนอนขึ้นไปยังด้านบน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงพหุคุณูปการ คุณงามความดีของหลวงพ่อทวดหนอนอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่มาอย่างช้านาน ต่างร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในห้วงวันมาฆบูชา เพื่อสืบทอดประเพณีทาง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เขามะรวด เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นอย่างมาก เพราะหลวงพ่อทวดหนอนเป็นพระเถระเก่าแก่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นตำนานของเขามะรวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันมีเจ้าคณะอำเภอปะนาเระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดูแลพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับทุกภาคส่วน และประชาชนที่ศรัทธาหลวงพ่อทวดหนอน ซึ่งในทุกวันเสาร์จะมีชาวบ้านปะนาเระช่วยกันขนหินดินทราย และวัสดุก่อสร้างขึ้นมาพัฒนาเจดีย์และสถานที่โดยรอบ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ให้การสนับสนุนกำลังพลและช่วยในการก่อสร้างรวมถึงพัฒนาพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี