นราธิวาส​- อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมกำลังพล อส. และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค​ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ซ้อมแผนเผชิญเหตุ และสอดส่องแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

0
148

ที่กองร้อย อส.จ.นธ.ที่ 1 นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 นาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาการแทนปลัดจังหวัด มว.ท.ชินดนัย กลสัน ผบ.ร้อย อส.จ.นธ.ที่ 1 และนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้โอวาทแก่ อส.จ.นราธิวาส โดยขอให้มีการฝึกฝนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการประสานงานซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีชุด ชคต. ทำหน้าที่ในการติดตามสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องดูแลความปลอดภัยและทุกข์สุขของประชาชน ขอฝากให้ดูแลกวดขันยิ่งขึ้น สำหรับในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานจะมีการส่งมาให้ต่อไป เมื่อเครื่องมือมีความพร้อม เจ้าหน้าที่มีความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย เชื่อว่าจะสามารถดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขได้

พร้อมทั้งได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ เจ้าหน้าที่ โดยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส มีการจัดโครงสร้างภายใน แบ่งเป็น 15 กองร้อย ประกอบด้วย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ 13 อำเภอ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม 3,459 นาย ปฏิบัติงานในด้านการรักษาความสงบ ด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และด้านการช่วยเหลือประชาชน

ข่าว​ มาหามะ​ ดือเลาะ​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น