ปัตตานี-ชุมชนวังเก่าจะบังฯพบปะจิบน้ำชายามเช้า สานสัมพันธ์ จนท.ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

0
1039
ปัตตานี-ชุมชนวังเก่าจะบังฯพบปะจิบน้ำชายามเช้า สานสัมพันธ์ จนท.ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

ผูสื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ที่ ตลาดนัดจาบังมากัน ชุมชนวังเก่าคณะกรรมการชุมชนวังเก่า นำโดยนายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ ประธานชุมชนวังเก่่า จะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า โดยมีนายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองปัตตานี ปลัดอำเภอและ ผกก.สภเมืองปัตตานี และนักธุรกิจ ภาคเอกชน ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการและชาวชุมชนวังเก่า

นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ ประธานชุมชนวังเก่่า จะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะพุดคุยและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงายภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชุมชนวังเก่าจะบังติกอ พร้อมทั้งเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนวังเก่าให้เป็นไปในทิศทางที่ดี พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศุนย์กลางอาหารพื้นบ้านในชุมชน เกิดอาชีพและรายได้ เกิดความสำนึกรักในถิ่นฐานชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขข้อปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชุมชน พื้นที่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ความต้องการของชาวชุมชนวังเก่าอย่างแท้จริงอีกด้วย