นายกฯเมืองปัตตานี จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)พร้อมจัดระเบียบสายไฟฟ้าถนนสายเศรษฐกิจ ตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

0
1256
นายกฯเมืองปัตตานี จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)พร้อมจัดระเบียบสายไฟฟ้าถนนสายเศรษฐกิจ ตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกฯเมืองปัตตานี จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)พร้อมจัดระเบียบสายไฟฟ้าถนนสายเศรษฐกิจ ตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมพญาอินทิรา 1ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนักช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 4,300 ล้านบาท เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงดินและปรับปรุงย้ายแนวระบบไฟฟ้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ 74 จังหวัดๆ ละ 1 เส้นทาง ให้แล้วเสร็จในปี 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของจังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับจังหวัดปัตตานีได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการบริเวณถนนพิพิธ (สี่แยกถนนหนองจิก-สี่แยกถนนอุดมวิถี) ซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปโดยใช้งบประมาณจำนวน 43.085 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้