ปัตตานี-เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตำบลที่มีความครอบคลุม ต่ำกว่า 50%

0
146
ปัตตานี-เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตำบลที่มีความครอบคลุม ต่ำกว่า 50%
ปัตตานี-เร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตำบลที่มีความครอบคลุม ต่ำกว่า 50%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในตำบลที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่ำกว่า 50% เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคโควิด – 19 และสายพันธุ์โอมิครอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free Setting ที่ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำหรับจังหวัดปัตตานีมีประชากรที่อยู่จริงทั้งหมด 634,904 คน เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 70%. ของประชากรที่มีอยู่จริง ปัจจุบันประชากรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19จำนวน 379,277 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 โดยพบว่า ข้อมูลความครอบคลุมของการฉีดวัคซึนโควิด-19 แยกรายตำบลข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 พบว่า มีจำนวน 15 ตำบลที่มีความครอบคลุม การฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่ำกว่า 50% กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ดังนี้ 1) อำเภอหนองจิก 2) อำเภอมายอ 3) อำเภอทุ่งยางแดง 4) อำเภอยะหริ่ง และ 5) อำเภอยะรัง

โดยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวขอความร่วมมือผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเข้าทำความเข้าใจกับลูกบ้าน และชาวบ้านในชุมชนของตน เพื่อร่วมรับวัคซีนให้เป็นไปตาม เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ ๗o%. ของประชากรที่มีอยู่จริง โดยเฉพาะ ผู้นำศาสนา โต๊ะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบในภาพร่วมหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเปิดการเรียนการสอน และในพื้นที่ตลาดสด ซึ่งในอนาคตถ้าไม่มีการให้การร่วมมือเข้ารับวัคซีนแล้วอาจจะมีข้อห้ามและข้อบังคับตาม กฎหมาย ตามมาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและในชุมชนจึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนให้เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ 70%. ของประชากร เพื่อเตรียมผ่อนคลายมาตรการเปิดการเรียนการสอน แบบ On site พร้อมได้กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงตั้งด่านจุดตรวจกำชับให้เข้มค้นตามคำสั่งจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนหมู่บ้าน และเพื่อชาวปัตตานีของเรา
ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้