กษัตริย์ซาอุดีฯ พระราชทานคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลไทย 50,000 เล่ม เพื่อพี่น้องมุสลิมไทยและผู้ที่สนใจ (มีคลิป)

0
1691

สถานฑูตซาอุดิอารเบีย ประจำประเทศไทย รายงานว่า ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย โดย กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซี้ด ได้พระราชทานคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลความหมายภาษาไทย จำนวน 5 หมื่นเล่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวมุสลิมในประเทศไทย  หลังจาก พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร /รองนายกรัฐมนตรีและ รมวกระทรวงกลาโหมแห่งซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 25 ..65 ที่ผ่านมา 

ซึ่งระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ได้หารือถึงข้อราชการต่างๆ เป็นสัญญาณความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย – ซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ‘ อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ถือเป็นการสิ้นสุด 3 ทศวรรษแห่งความห่างเหิน” ดังที่คำปรากฎในเพจของนายกรัฐมนตรี

ในเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับผู้แทนทางการทูตของทั้งสองประเทศ จากอุปทูต” ให้กลับมาเป็นระดับ “เอกอัครราชทูต” ดังเดิม รวมทั้งจะพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคี เพื่อผลักดันกรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป และในโอกาสการพบหารือครั้งนี้ ได้กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมารฯ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ในวันนี้ด้วย และประเมินว่าทั้งสองประเทศจะได้รับ ใน 9 ด้าน คือ

 1.การท่องเที่ยว : ขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ไทยไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี 

2.ด้านพลังงาน 

3.ด้านแรงงาน 

4.ด้านอาหาร 

5.ด้านสุขภาพ 

6.ด้านความมั่นคง 

7.ด้านการศึกษาและศาสนา

8.ด้านการค้าและการลงทุน  

และ 9.ด้านกีฬา 

โดยล่าสุด ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย โดย กษัตริย์ ซัลมาน บิน อับดุลอาซี้ด ได้พระราชทานคำภีร์อัลกุรอ่านฉบับแปลความหมายภาษาไทย จำนวน 5 หมื่นเล่ม ให้แก่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย โดยผ่าน สำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับมุสลิมในประเทศไทยทั้งตามมัสยิด และโรงเรียน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ได้คุณประโยชน์ต่อไป.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี