ผวจ.นราธิวาส ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 63

0
47

วันนี้ 26 ธ.ค. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บริเวณจุดตรวจปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพล และประชาชนจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยทางถนน ว่า เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ทำให้มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรณรงค์ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ทุกชีวิตถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัย ด้วยการขับรถเคารพกฎจราจร ขับรถไม่ประมาท ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนราธิวาส ดําเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น