มลายูรีวิว เล่มแรก โดย ซาการีย์ยา อมตยา

0
1521
กำหนดการ เปิดตัวหนังสือ THE MELAYU REVIEW
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ร้านกาแฟ The R.I.P จาบังตีกอ (5 แยกจาบังตีกอ)13.00 Register ลงทะเบียน / รับวารสาร / จำหน่ายเสื้อ
13.30 Poetry Reading อ่านบทกวี
14.15 Blue and others music by Fadel Hajiyama14.30 Grand Opening เปิดตัววารสาร THE MELAYU REVIEW
โดย ซะการีย์ยา อมตยา บรรณาธิการ15.00 เสวนา “อ่านทำไม คิดทำไม เขียนทำไม”
The Significance of Thinking Reading & Writing โดย คุณนญีบ บิน อาห์หมัด คุณชนาธิป ทองจันทร์ คุณนูรฮายาตี สะนิ ดำเนินการเสวนา โดย คุณวลัย บุปผา
16.30 Acoustic music by Jina (Chanittaya Danichsakul)

*ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ** วารสารแจกฟรี