ยะลา – มสธ.​ หารือ​ ศอ.บต.​ เตรียมเปิดหลักสูตรภาคการเกษตร​แก่​ น.ศ.ไทยต่างประเทศ​ ลดอัตราว่างงาน

0
335

วันนี้ (11 มกราคม 2565)​ คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ จ.นนทบุรี​ (มสธ.)​ เข้าพบนายชนธัญ​ แสงพุ่ม​ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อหารือและเยี่ยมคารวะ​ ณ​ ห้องประชุมปัญจเพชร​ ชั้น 3 อาคาร​ ศอ.บต.​ โดยหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษายังต่างประเทศ​ และหารือการสนับสนุนให้มีหลักสูตรปริญญาคู่หรือปริญญาควบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองและลดอัตราการว่างงานภายหลังสำเร็จการศึกษา


ที่ประชุมได้มีการหารือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาไทยจากต่างประเทศทั้งที่ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองจาก​ ก.พ.​ และสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้รับการรับรองจาก​ ก.พ. อีกทั้งผู้เคยศึกษาในต่างประเทศแต่ไม่สำเร็จการศึกษา​ โดยให้นักศึกษาดังกล่าวที่สนใจเข้าสมัครเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตรความร่วมมือของ​ 2 สถาบันการศึกษา​ คือ​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตปัตตานี​ นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย​ เพื่อลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​ โดยจะเห็นว่าหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ภาคการทำการเกษตร​ เนื่องจาก​ ศอ.บต.​ มีนโยบายขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง​ อีกทั้งด้วยสภาพภูมิอากาศและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรที่มีคุณภาพอีกด้วย
สำหรับ​ ศอ.บต.​ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตผลกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2565-2570  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ตั้งแต่การจัดการผลิตผลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค​ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าผลไม้ 5 ด้าน​ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า​ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม​ สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร​ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร​ พัฒนาเครือข่ายการตลาดและระบบโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน