DSI ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ บูรณาการ ร่วม ศรชล.ภาค 2

0
701

เมื่อวันนี้ 11 มกราคมนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับพลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 พร้อมด้วย นาวาเอกบุญมี แก้วสง่ารองผอ.ศรชล.จว.ปัตตานี,นาวาเอกฐิติวัชร ภัทรกิตติวงศ์ หน.PSCC จว.ปัตตานี และนาวาเอกธัชธรรม  สงขลา รอง ผอ.ศรชล.จว.นราธิวาส ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางทะเลเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช่กฎหมายโดยมีประเด็นหารือสำคัญ ดังนี้

1.กรณี เรือปลอมแปลงสัญชาติ จำนวน 5 ลำ  ซึ่งเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบ  อู่เรือศรีสงขลา

2.กรณี เรื่องเรือสินค้าไม่ปรากฏสัญชาติ(เรือผี)

3.กรณี เรือลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนทั้งในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

4.กรณี ลักลอบขนส่งบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีทั้งพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดอื่นทางทะเล และศรชล.ภาค 2 เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความประสงค์ให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้รับดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ..