ปัตตานี-เดิน กิน ชิม เที่ยว ริมแม่น้ำรณรงค์ไร้ขยะปลอดแอลกอฮอล์

0
100
ปัตตานี-เดิน กิน ชิม เที่ยว ริมแม่น้ำรณรงค์ไร้ขยะปลอดแอลกอฮอล์

ปัตตานี-เดิน กิน ชิม เที่ยว ริมแม่น้ำรณรงค์ไร้ขยะปลอดแอลกอฮอล์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่่อวค่ำวานนี้ วันที่ 22 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. ที่ เวทีกลาง “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรม ถนนคน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำปัตตานี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” จังหวัดละ 1 แห่ง และกำหนดให้มีการ Kick off ถนนคนเดินขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลาม

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ทหารและ ตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ใช้ชื่อว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนริมแม่น้ำปัตตานี” และร่วมออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของดีจังหวัด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นสินค้า OTOPจำนวนมากกว่า 120 ร้านค้า มาจำหน่ายภายในงานนี้ รวมทั้งจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีริมน้ำ ในระหว่างวันที่ 22 -31 ธันวาคม 2562 เป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้ ภายในงานมีการรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดขยะและเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ด้วย และตลอดปี 2563 จังหวัดปัตตานี จะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อมและจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบต่อไป

ทีมข่าว/@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น