3​ จชต.รับนโยบายรัฐบาล “เดิน กิน ชิม เที่ยว”กระตุ้นเศรษฐกิจ​ของดีเต็มพิกัด

0
89

ทั้ง 3​ จชต.ปัตตานี​ นราธิวาส​ ยะลา.รับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้านผู้ว่านราฯเผย เตรียมเปิดลานกิจกรรมฯภายในงาน เปิดพื้นที่ให้คนนราธิวาสทุกช่วงวัยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ขนของดีมาเต็มพิกัด

จ.นราธิวาส​  22 ธ.ค.ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนภูผาภักดี จังหวัดนราธิวาส” ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีเงินหมุนเวียนกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าภายในงาน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าการเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินด้พื้นมือง สินค้าที่ใช้เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ และอาหารประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา

จ.ยะลา​ ที่บริเวณตลาดชุมชนบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดกิจกรรมการ Kick off ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ซึ่งจังหวัดยะลาได้กำหนดพื้นที่ Kick off ถนนคนเดิน ของจังหวัดยะลา เป็นตลาดชุมชนบ้านคลองทรายใน ภายใต้ชื่อ กิจกรรม Kick off ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดบ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา”

โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2562 และ มีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจังหวัดยะลาได้กำหนดแผนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของทุกเดือน และหมุนเวียนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และมีแผนการขยายผลการจัดกิจกรรมไปในระดับอำเภอ โดยกำหนดอำเภอละ 1 จุด
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 78 ร้าน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 8 อำเภอ จำนวน 24 ราย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและสินค้าการเกษตร จำนวน 5 ราย ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ราย สินค้าทางวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย ผู้ประกอบการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 ราย และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ จำนวน 40 ราย

ส่วนที่จะ.ปัตตานี เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำปัตตานี ไร้ขยะปลอดแอลกอฮอล์. ที่ เวทีกลาง “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เปิดกิจกรรม ถนนคนเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมแม่น้ำปัตตานี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมลักษณะถนนคนเดิน มีชื่องานว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” จังหวัดละ 1 แห่ง และกำหนดให้มีการ Kick off ถนนคนเดินขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลาม.


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา ทหาร และ ตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ใช้ชื่อว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนริมแม่น้ำปัตตานี” และร่วมออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของดีจังหวัด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นสินค้า OTOPจำนวนมากกว่า 120 ร้านค้า มาจำหน่ายภายในงานนี้ รวมทั้งจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีริมน้ำ ในระหว่างวันที่ 22 -31 ธันวาคม 2562 เป็นประจำทุกวัน

ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น