ปัตตานี-รองแม่ทัพภาค 4 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ โครงการ”ให้บ้าน ให้ความสุข” (มีคลิป)

0
362

วันที่ 8 มกราคม พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการให้บ้าน ให้ความสุข” หลังที่ 2 ให้แก่ นายหวัง สมานสนิท บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 6 บ้านโคกอ้น ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอับดุลการิม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ พอ.ทวีพรคณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 คณะจิตอาสา 904 จังหวัดปัตานีข้าราชการพลเรือน,ตำรวจ,ทหาร,ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีดังกล่าวท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ โดยเฉพาะ นายหวังสมานสนิท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคม แต่เป็นผู้มีรายได้น้อย มีที่พักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก โดย พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงได้สร้างที่พักอาศัยที่มั่นคง แข็งแรง  ภายใต้โครงการ ” ให้บ้านให้ความสุข ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จากทั้งภาครัฐ และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นอีกทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 นอกจากนี้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์  หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะ ยังได้ร่วมมอบเครื่องนอน ของใช้ภายในครัวเรือน ที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใจบุญ,ผู้นำท้องที่,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับ นายหวัง สมานสนิท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ปัตตานี