THAILAND HALAL ASSEMBLY (THA) 2019 ปีที่ 6 เน้นสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลของไทยอย่างเป็นระบบสู่ระดับนานาชาติ

0
45

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY (THA) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เน้นสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลของไทยอย่างเป็นระบบสู่ระดับนานาชาติ
วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) . ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC) กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีเปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY (THA) 2019 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้แทน OIC หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อย่างคับคั่ง


โดยในช่วงเช้าวันนี้เวลา 10.30 น. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อฮาลาลสัมผัสแห่งความพอเพียงและได้กล่าวตอนหนึ่งของการเสวนาว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่รวมพลพี่น้องมุสลิมและสินค้าฮาลาลอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งคำว่าฮาลาลในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ต้องช่วยกันผลักดัน ให้ฮาลาลประเทศไทยไปไกลทั่วโลก เพื่อกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่พี่น้องบ้านเรา เนื่องจากพี่น้องมุสลิมทั่วโลกจำนวน 1.6-1.9 พันล้านคน เป็น 1 ใน 5 ของประชากรโลกนั้นต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สะอาดและปลอดภัย อย่างไรก็ดี ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึงวิถี ความดีงาม ซึ่งพี่น้องมุสลิมสามารถสร้างอาชีพจากคำนี้ได้หลากหลายอาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ “ผืนแผ่นดินใต้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยือน ซึ่งในอนาคตจะได้เห็นการพัฒนาสีเขียว การทำเกษตรสร้างมูลค่า การค้าชายแดนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยคำว่า ฮาลาลและพอเพียง”
พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ศอ.บต. เร่งยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวฮาลาล และดำเนินการพัฒนาทุกอย่างจากต้นทาง สู่กลางทาง และปลายทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี คำว่า พอเพียง ไม่ได้แปลว่า ประหยัดและไม่ซื้อใช้สิ่งใดเลย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคิดและให้ประชาชนนำไปใช้ในการประมาณตน ทำทุกอย่างด้วยเหตุและผล พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิของอิสลามก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ.ได้สอนไว้ในอัลกุรอ่าน คือ จงดื่ม จงกิน จงอย่าสุรุ่ยสุร่าย และจงอย่าฟุ่มเฟือย ทั้งนี้เมื่อพี่น้องเดินทางตามคำสั่งสอนก็จะเป็นโอกาสในการใช้ความเป็นมุสลิม และเอกลักษณ์ของฮาลาลในการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ เพราะคน 1.6 พันล้านคน ต้องการกิน ช็อป เที่ยวสินค้า ฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สะอาดและปลอดภัย


สำหรับการจัดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY (THA) 2019 ครั้งที่ 6 มีการนำเสนอภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch Of Halal (อัลกอริทมิค ทัช ออฟ ฮาลาล) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้าง Halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในงาน มีการประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์ (Business Matching) การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย และการประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงานอันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ


อย่างไรก็ตามบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายประเภทแบ่งตามโซนต่างๆ ได้แก่ เครื่องสำอางและสุขภาพ แฟชั่นและเครื่องประดับ ท่องเที่ยวและบริการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้นกว่า 340 บูธ รวมทั้งมีผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​จ.ยะลา​

แสดงความคิดเห็น