ซาอุดีอาระเบีย-ไทย ร่วมมือการศึกษา โดยมีโรงเรียนศาสนาเป็นโซ่ข้อกลาง

0
712


โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

2 มกราคม 2565นายไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้บริหารโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคต ระหว่างสองประเทศ(ไทย-ซาอุดีอาระเบีย) โดยท่านได้อธิบายรายละเอียดว่า

“เมื่อ 30 ธันวาคม 2564Alhamdulillah ขอบคุณเอกองค์อัลลอฮ์ เมื่อโรงเรียนศาสนูปถัมภ์อันเป็นโรงเรียนศาสนาหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นผู้ประสานให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(

สจล)พบท่านอุปฑูตซาอุประจำประเทศไทยซึ่งนับเป็นภาระกิจที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจบปี 2564 และเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปี 2565 ของโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพ (นำโดยอาจารย์ไฟโรส อยู่เป็นสุข ผู้จัดการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพ)ได้มีโอกาสนำรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร สจล.รศ.นพ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เข้าพบกับ ท่าน H.E. Mr. Essam Saleh Algetale อุปฑูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย”
ท่านได้เปิดเผย ถึง การพบในครั้งนี้ อีกว่า “ท่านอุปฑูตซาอุดิอาราเบีย ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย นับว่าประเทศที่ก้าวกระโดดและใส่ใจเรื่องการศึกษา เพราะตั้งแต่ปี 2009 ประเทศซาอุดิอาระเบียมีมหาวิทยาลัยเพียง 7 แห่งเท่านั้น แต่ในปัจจุบันประเทซาอุดิอาระเบียมี มหาวิทยาลัยมากกว่า 50 แห่ง และไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเป็นมหาวิทยาลัย เฉพาะ หลายด้าน หลายทาง เพื่อรองรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึงแม้นจะโดดเด่นในด้านวิศวกรรมแล้ว ทางสถาบัน ยังมีโรงพยาบาลที่ใช้ นวัตกรรม AI เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในสถานการณ์โควิด19 ทำให้เกิดการ รวมตัวของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยชีวิตคนโดยได้รับความร่วมมือจาก คณะการแพทย์ศาสตร์ ,
คณะสถาปนิกคณะIT และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมกันเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในช่วงโรคระบาดโควิด19 จนได้รับสมญานาม ว่าเป็นโรงพยาบาล Digital hospital ที่ใช้ระบบ tele-medicine หรือ home-based care ในการรักษาผู้ป่วย และยังผลิตเครื่องมือช่วยผู้ป่วยในช่วงโรคระบาด covid19 เช่น ตู้ความดันบวกความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนั้น​ ไม่ได้ช่วยประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แต่ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องใน ประเทศมัลดีฟ ประเทศพม่า ประเทศแอฟริกา ฯลฯ และล่าสุดการใช้เทคนิค High Flow​ เครื่องช่วยหายใจโดยไม่ต้องใส่ท่อ”จากการพูดคุยครั้งนี้ทำให้ ท่านอุปฑูตซาอุดีอาระเบีย ยังมีความสนใจเกี่ยวกับโครงการ Smart Farming ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรม เพราะตอนนี้ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ทำโครงการยักษ์ใหญ่ Mega Project คือ โครงการปลูกต้นไม้บนทะเลทราย

สำหรับ คณะศิลปศาสตร์ ของสจล.เป็นคณะที่มีแผนการเปิดหลักสูตรภาษาอาหรับในอนาคตอันใกล้นี้​ โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพ ในครั้งนี้ด้วย (รู้จักโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ใน https://fb.watch/ahY5x1WWHF/)

สำหรับโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ขอเป็นเสี้ยวหนึ่งเล็ก ๆ ที่จะพัฒนา สังคม และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ๆ เยาวชนในประเทศ ทุกระดับ ทุกศาสนา ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม
ท้ายนี้ ขอดุอาอ์(ขอพร)ต่ออัลลอฮฺ ทรงประทานความก้าวหน้า ความสำเร็จ ง่ายดาย ปราศจาก อุปสรรค และปัญหา เพื่อให้สิ่งที่โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพ ตั้งใจทำมาตลอด เพื่อต้นกล้าน้อย ๆ เป็นต้นไม้ใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้าน อย่างมั่นคงและสวยงามต่อไป อินชาอัลลอฮฺ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
027481328 / 0918718752

โรงเรียนมีหอพักในกรุงเทพ #โรงเรียนเปิดโอกาส

โรงเรียนมุสลิมระบบประจำในกรุงเทพ

โรงเรียนมุสลิมไปกลับ

ทุนเด็กกำพร้า

ทุนเด็กยากจน

SornSasanaSasanupathamBangkok

MadrasahAnsorisunnahBangkok

MuslimSchoolInBangkok

โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพฯ