เพื่อไทยส่งคนรุ่นใหม่ลงส.ส.เขต 8 สงขลาประกาศนโยบาย “สงขลามหานคร 2025”

0
1248

ทนาย ฮานาพี หมีนเส็น ได้เปิดเผยต่อผู้เขียนว่า ทางพรรคเพื่อไทยจะส่งท่านเป็นว่าที่ ผู้สมัครส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา (จะนะ-เทพา)ซึ่งเป็นพื้นที่ของพลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ แชมป์จากพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดระยะเวลายาวนานในพื้นที่นี้ ผู้เขียนเลยถามท่านว่า ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ จะมีนโยบายอะไรที่จะนำเสนอกับคนในพื้นที่แห่งนี้ ท่านกล่าวว่า จะนำเสนอ “ยุทธศาสตร์ สงขลามหานคร 2025” กล่าวคือ มันเป็นมิติใหม่ของการเมือง มิติของการส่งเสริมจะนะเมืองการศึกษา มิติใหม่เศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามแนวทางพรรคเพื่อไทย เป็นจังหวะการขยับ ขับเคลื่อน ของคนรุ่นใหม่ ที่มีเป้าหมาย มีจิตวิญญาณ มีกระบวนการทัศน์ต่อการเมืองในพื้นที่จะนะ-เทพา อย่างแหลมคม และท้าทาย เพื่อมุ่งสร้างเมืองจะนะ-เทพา (ไม่ควรจะเสียโอกาสอีกต่อไป) บนฐานความเจริญทางศีลธรรมเพื่อรองรับจิตวิญญาณของสังคม และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญตามโครงสร้างทรัพยกรที่สมบูรณ์ ไปพร้อมๆกับคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดให้กับลูกหลานชาวจะนะ-เทพา โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีแบบแผนที่เป็นระบบ สิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องมี คือการเตรียมความพร้อมด้านยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ “ยุทธศาสตร์สงขลามหานคร 2025” เพื่ออนาคตลูกหลานชาวอำเภอจะนะ-เทพา โดยการกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

  1. “ ฟื้น(ฟู) “ ฟื้นฟู เร่งด่วน จะนะเมืองการศึกษา สู่โลกแห่งการศึกษา >วงจรธุรกิจนกเขาชวา >อุตสาหกรรมชุมชน >ยางพารา >อาหารแปรรูป >ประมงสมัยใหม่????
  2. “ปรับ(ตัว)” สงขลา Post covid 19 Economy TripleA (Andaman AoThai Association)????
  3. “รับ(รายได้)” ยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคขุนแปรรูปฮาลาลเพื่อการส่งออก >อุตสหกรรมชุมชน >ท่องเที่ยว >อาหารสำเร็จรูป >เกษตรอุตสาหกรรมยางพารา >การแพทย์สมุนไพร ยา >ประมงสมัยใหม่????
  4. “รุก(ตลาดโลก)” พลักดันอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก> ยุทธศาสตร์โคขุนแปรรูปเพื่อการส่งออก ด้วยสงขลามหานคร 2025 Gateway to AECs+3+6 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ว่าที่ผู้สมัครสสทนายฮานาฟี หมีนเส็น พรรคเพื่อไทย สงขลาเขต8(อำเภอจะนะ-เทพา) ยุทธศาสตร์สงขลามหานคร 2025 บทบาทคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาเมืองจะนะ-เทพา

โดย ซุโกร ดินอะ