รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 65

0
243

ที่ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (วัดเชิงเขา) ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี อุทิศ อนันต์นานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดที่ปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 โดยมี พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และ กำลังพลกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ

โดย พลตรี อุทิศ อานันท์นานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับภารกิจในวันนี้การได้มาพบปะเยี่ยมเยียม กำลังพลในห้วงเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำสั่งการหน่วยงานทั้งหลาย ทั้งในส่วนของทหาร ทหารพราน ตำรวจ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ขึ้นไปหาของป่า พร้อมได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ระมัดระวัง ในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ถือว่าความเข้มแข็งของพวกเราเต็มที่ เป็นผู้เสียสละ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังได้อวยพรปีใหม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้กำลังพลทุกนายมีสุขภาพดี แข็งแรง มีกำลังใจในการทำงาน เจริญรุ่งเรือน คิดในสิ่งที่ดี ที่สำคัญ อยู่ในพื้นที่มีความปลอดภัย

จากนั้น รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางต่อไปยังด่านศุลกากร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ 2 โดยร้อยป้องกันชายแดนใต้ที่ 4 ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ 1043 โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 มีการเพิ่มพื้นที่ลาดตระเวรตามลำน้ำโกลกและลำน้ำบางนรา ในการป้องกันสกัดกั้นยับยั้งการลักลอบขนย้าย อาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ และการคัดกรองบุคคล ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อีกทั้งยังป้องกันการกระผิดกฏหมายทุกรูปแบบ เพื่อทำให้พื้นที่แนวชายแดนมีความปลอดภัย และสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย

ในเวลต่อมา รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางไปยังด่านตรวจบาตู ซึ่งเป็นด่านตรวจร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยบริเวณด่านตรวจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมมอบกระเช้าเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังเป็นด่านคัดกรองโควิด-19
โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึง“การขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวก และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปทิตตา หนดกระโทกผู้สื่อข่าว @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาสรายงาน