นราธิวาส-คืนคนดีสู่สังคม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1/2563 ใช้หลักการ 3 วิ

0
68
นราธิวาส-คืนคนดีสู่สังคม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1/2563 ใช้หลักการ 3 วิ

นราธิวาส-คืนคนดีสู่สังคม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1/2563 ใช้หลักการ 3 วิ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 ธ.ค. 62) ที่กองร้อย อส. จ.นราธิวาส ที่ 1 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม


นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดใน “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ยึดมุมมองเชิงคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นการบำบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ภายใต้แนวคิดผู้เสพ คือ ผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้เสพยาเสพติด และเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการ การยอมรับ และให้โอกาส การส่งเสริมแรงจูงใจในการละเลิกยาเสพติด และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ในหลักสูตร 12 วัน ใช้หลักการ 3 วิ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติด คือ วินัย วิชาการ และวิชาชีพ โดยในรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 23 ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯเป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองแล้วจากศูนย์เพื่อการคัดกรองฯอำเภอ และสมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 จำนวน 94 คน จาก 7 อำเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ฝึกอบรมอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น