ปัตตานี – แถลงการณ์ของส.ส. อันวาร์ เสียดาย-ไม่เสียใจแต่หดหู่ที่พรรคเป็นเหตุสภาโจ๊ก”

0
538


หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานีเขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือเปิดผนึกถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่ว
ประเทศ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีใจความสำคัญระบุว่า จากผลการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 พรรคประชาธิปัตย์ลงเอยด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยิน โดยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็น ส.ส. เพียง 52 คน จากที่เคยมีอยู่ถึง 161 คน เสียไปทั้งหมด
109 ที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทม. และภาคใต้เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกระบุด้วยว่าคณะผู้บริหารพรรคชุดปัจุบันที่เข้ามาทำหน้าที่แทนที่จะพัฒนาพรรคให้ดีขึ้น กลับแย่ลงอย่างหนัก โดยยืนยันได้จากการลาออกอย่างต่อเนื่อง ของสมาชิกซึ่งเคยต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของพรรคมาอย่าง
ยาวนาน นอกจากนั้นสมาชิกที่ถือเป็นเลือดใหม่และเคยถูกมองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของพรรค ก็ถอนตัวจากความเป็นสมาชิก
“ปัจจัยสำคัญที่ฉุดให้พรรคตกต่ำอย่างหนัก คือการเปลี่ยนแปลงไปของจุดยืนของพรรค จากที่เคยต่อสู้กับเผด็จการยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และยึดมั่นในระบบรัฐสภา ไปสู่ความเป็นพรรคการเมืองที่หนุนเผด็จการ-ร่วมจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร-เปิดทางให้รัฐประหาร-ไม่รักษาหลักการประชาธิปไตย และทำลายความศักดิ์สิทธิ์ในการทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภา ด้วยการกำชับให้สส.โหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก่อนฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงทำให้สภาอันทรงเกียรติถูกเยาะเย้ยว่าเป็น “สภาโจ๊ก” เพราะพรรคแกนนำที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ยังมีท่าทีว่าจะไม่สนับสนุน อีกทั้งผู้บริหารพรรคบางคนยังถูกกล่าวหาพัวพันเรื่องการทุจริต”


นายอันวาร์ยังระบุด้วยว่าผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันนี้เลือกที่จะรับฟังและรับรู้ในคำยกยอปอปั้น แต่หลีกเลี่ยงที่จะรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการ นักธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชน อีกทั้งยังตีความหมายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเจตนามุ่งหวังบ่อนทำลายพรรค ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีอคติกับสมาชิกพรรคที่มีความเห็นแตกต่างไปจากผู้บริหาร
“ผมรับรู้ถึงความอคติของผู้บริหารพรรคด้วยตัวผมเอง และมีความชัดเจนว่าผู้บริหารพรรคชุดนี้ไม่อยากให้ผมร่วม
งานกับพรรคต่อไป โดยยืนยันได้จากกรณีที่หัวหน้าและรองหัวหน้าพรรค ไปทำกิจกรรมในพื้นที่ปัตตานีแล้วกีดกันไม่ให้ผมเข้า
ร่วม นอกจากนี้ก็มีกรณีที่ผู้บริหารพรรคไม่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพสำหรับสถานการณ์โควิดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปัตตานีเขต 1 ซึ่งผมเป็นผู้แทนอยู่”
นายอันวาร์ยังได้เปิดใจไว้ในหนังสือเปิดผนึกอีกว่าปฏิกิริยาที่ถูกกระทำจากผู้บริหารพรรค และพฤติกรรมของผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกเสียดาย และหดหู่หัวใจ แต่ไม่เสียใจที่อาจตัดสินใจลาจากพรรคนี้ไป
“การบริหารจัดการที่ทำกันอยู่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นว่าจะทำให้พรรคฟื้นตัวจากความตกต่ำไปอย่างไร และคิดว่าครั้ง
นี้น่าจะเป็นการบอกกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับผม ในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์”
ย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือเปิดผนึกนายอันวาร์ชี้แจงว่าต้องการเก็บรักษาความหวังที่มีต่ออุดมการณ์ที่ดีงาม และหลักการที่ถูกต้องเอาไว้ต่อไป โดยไม่บอกว่าจะนำความหวังและหลักการที่ถูกต้องไปเดินหน้าต่อไปกับพรรคการเมืองใด