นราธิวาส​- ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ​ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน

0
20

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติลงพื้นที่นราธิวาสเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2562 นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, ที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และคณะทำงานพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด. พร้อมด้วยนายจรัส รัชกุล ผู้อำนวนการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ณโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางวรรณา เหมือนกู้ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


นอกจากนี้ นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่หางไกลตัวเมือง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพอนามัยประชาชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟจากมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ

ข่าว/กรียา​ เต้ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น