ปัตตานี – นายกตูุ่ พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำทะเล หวังพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองปูทะเลโลก

0
1068

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 15 ธค. นายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายหลังการไปตรวจราชการที่จังหวัดยะลา ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำทะเล ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเล บ้านโต๊ะโสม ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ จากนั้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอกรอบการพัฒนา “จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองปูทะเลโลก” เยี่ยมชมนิทรรศการฯ พบปะกลุ่มเลี้ยงปูดำทะเล และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนรอบอ่าวปัตตานี ผัดข้าวผัดปู จากนั้นบงมือปล่อยปูไข่ลงบ่อเลี้ยง ระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีโชว์การจับปู โบกมือให้ สื่อมวลชนและพี่น้อง ประชาชน ได้ถ่ายรูปกันด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า วันนี้มาที่บางปู ชื่อคล้องจองกับ ที่เราต้องการพอดี “จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองปูทะเลโลก” วันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และสำนักงานเลขาฯ หลายท่านเพื่อมาดูงาน และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่นี่ เพราะคิดถึงกัน และอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคน รัฐบาลมองเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่นี้เป็นพิเศษ ตั้งใจมาดูการทำงานของทุกคน และ กำลังหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาความยากจนอยู่ด้วย สิ่งที่ทำกันแล้วยังไม่ดี จะเร่งปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสะดวกแก่ประชาชน สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงการผลิต การจำหน่าย แปรรูป ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ ต้องดูตลาด โดยรวมอีกด้วย ตนเห็นใจพวกเราทุกคน ต่อจากนี้ไปเราต้องทำเกษตรแบบแนวใหม่ทั้งหมด ใช้พื้นที่น้อย แต่ทำให้ได้ผลผลิตมาก และมีคุณภาพ เรามีการเกษตร มีฮาลาล วันนี้เรามีปู วันหน้าเราอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกก็ได้ ที่ทุกคนพอใจและร่วมมือกันทำ

ด้านรัฐบาลเตรียมพร้อม ส่งเสริม และพร้อมผลักดันเพราะมีกลไกขับเคลื่อน ถ้าทุกคนเห็นด้วยก็ขับไปพร้อมๆกัน เพราะสุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับประชาชนกำหนดเอง ต่อไปเราต้องคิดถึงอนาคตด้วย เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆต้องนำใช้เข้ามา ขอให้ทุกคนรับฟังการเสนอข่าวจากรัฐบาลด้วย ตนฟังประชาชน ประชาชนต้องฟังผมด้วยเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ตนต้องการให้ทุกๆกระทรวง มาร่วมกัน ช่วยกันดูด้วย เพื่อให้ประชาชนในภาคใต้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ และในวันข้างหน้า อีกไม่นาน เรากำลังขึ้นสู่ประเทศพลเมืองผู้สูงวัย เราต้องเตรียมตัวกันแล้ว ลูกๆ หลาน ๆ เราต้องเตรียมพร้อม เราต้องมีการแก้ปัญหาชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างไรให้จริงจัง วันนี้เราอยู่ท่ามกลาง พี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิม เราต้องอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแบบนี้ อยู่ร่วมกันจับมือกัน อย่างสันติสุข

นายกรัฐมนตรี ขอฝากความปราถนาดีไปยังทุกๆคน และให้กำลังใจกัน เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกฝ่าย ที่ร่วมกันปฎิบัติงานกันอย่างเต็มที่ทุกคน ขอให้เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ ทำงานเชิงรุก ภาคใต้ยังมีการลงทุนอยู่อีก มีการวางแผนไว้แล้ว แต่ต้องชลอ เพราะปัญหาโควิด ขอให้พวกเราตั้งใจร่วมกันป้องกัน ปฎิบัติตัวไม่ให้เสี่ยง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดอีก

สำหรับจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและป่าชายเลนจำนวนมาก มีพันธุ์ปูทะเลหลายชนิด อาทิ ปูดำ ปูขาว ปูเขียว และปูม่วง ที่สามารถพบได้ตามป่าชายเลน ในแหล่งน้ำกร่อย และในทะเล ปัจจุบัน ผลผลิตปูจากธรรมชาติและการเลี้ยงปูทะเล มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ศูนย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เห็นความสำคัญของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้บูรณาการกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ และหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดปัตตานี เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ปูทะเล และส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงไว้หลายวิธีการ เช่น การศึกษาการเพาะและอนุบาลปูทะเล การปล่อยพันธุ์ปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่นากุ้งร้าง การส่งเสริมการเลี้ยงปูคอนโด การทำธนาคารปูทะเล เป็นต้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้