ปัตตานี-ปภ.เตรียมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

0
31
ปัตตานี-เตรียมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ปัตตานี-ปภ.เตรียมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกกันอุบัติเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน จังหวัดปัตตานีจึงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยกำนดการให้จังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น