ยะลา-รร.ธรรมวิทยา ชนะเลิศนวัตกรรมนานาชาติจากประเทศเกาหลี เพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาขยะชุมชน

0
79
ยะลา-รร.ธรรมวิทยา ชนะเลิศนวัตกรรมนานาชาติจากประเทศเกาหลี เพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาขยะชุมชน

ยะลา-รร.ธรรมวิทยา ชนะเลิศนวัตกรรมนานาชาติจากประเทศเกาหลี  เพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาขยะชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(11 ธ.ค 62) คณะผู้บริหาร กฟผ. นำโดย นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ หัวหน้ากองจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืน นายมะยากี โต๊ะเก็ง หัวหน้าสำนักงานศูนย์หาดใหญ่ จ.สงขลา ในฐานะดูแลด้าน CSR ในพื้นที่ 3 จชต. พร้อมด้วย คณะครู และเยาวชนโครงการ Move World Together จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ได้เดินทาง เข้าพบนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องนิบง ศาลากลาง จังหวัดยะลา เพื่อรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมให้โอวาทกับทางคณะ ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงาน “แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายสารสกัดจากใบฝรั่ง (Body Odor Wet Wipe)

นางพรพงษ์ ปอประพันธ์ หัวหน้ากองจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่าสำหรับ โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมพัฒนาศักยภาพ และอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ สร้างเยาวชนให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน และโลกอนาคต มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนและลงมือทำแก้ปัญหาด้วยการสร้างนวัตกรรมให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยกลุ่มเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของกลุ่มเยาวชน และสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน รวมทั้ง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
นางพรพงษ์ ยังเผยว่าผลงาน “แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายสารสกัดจากใบฝรั่ง” โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา อ.เมือง จ.ยะลาประกอบด้วย นางสาวนูไรดา แมเราะ นางสาวพัตมา มอลอ นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา โดยมี อาจารย์ฮาร์ตีณี มะเซ็ง เป็นครูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (Gold prize) และรางวัลพิเศษ INNOPA special prize ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการคิดค้น สร้างสรรค์นำเศษวัสดุทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนำไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน ผลงานดังกล่าว ได้สร้างชื่อเสียง ให้แก่ จังหวัดยะลา และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน

มูกะตา/ยะลา/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น