ปัตตานี-ที่ปรึกษากิจการศาสนาซาอุฯ ประจำประเทศไทย เยือนปัตตานี ขอบคุณกิจกรรมเดือนรอมฎอน ไทย – ซาอุฯ ลุล่วง

0
808

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.ยูซุฟ บิน อับดุลลอฮ์ อัลฮัมมุดี้ ที่ปรึกษากิจการศาสนาสถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย  เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ .ปัตตานีอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี ..ชลัช ศรีวิเชียร ตัวแทนจากแม่ทัพภาค 4 ส่วนหน้าพ...กองอรรถ สุวรรณขำ รอง ผบก..ปัตตานี นายสุไลมาน แวมามะ ประธานกลุ่มไทยรัฐ กรุ๊ป 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ จชตและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร ที่โรงแรมรีเวอร์ .ปัตตานี อย่างอบอุ่น

การเดินทางมาครั้งนี้ ท่าน ดร.ยูซุฟ บิน อับดุลลอฮ์ อัลฮัมมุดี้ ที่ปรึกษากิจการศาสนาสถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ต้องการพบปะ และขอบคุณ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการด้านสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะกิจกรรมมอบกล่องของขวัญให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมห้วงเดือนรอมฎอน ในโครงการ “ละศีลอดกษัตริย์ซัลมาน บิน อาซีซ” กษัตริย์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และได้เล่าความรู้สึกที่ดีตลอดเวลาที่ได้ทำงานที่ประเทศไทยหลายปีประเทศไทยมีความอบอุ่น พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมสนับสนุนในการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา

นายสุไลมาน แวมามะ ประธานกลุ่มไทยรัฐ กรุ๊ป 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชนในพื้นที่ และหนึ่งในผู้ที่ได้รับกล่าวดีใจว่า ต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาด้านกิจการศาสนาสถานทูตซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ ที่ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการได้กล่าวความรู้สึกดีมากๆต่อชาวไทยทุกคน และได้มาสร้างประโยชน์มากมายในพื้นที่จชตโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ปัตตานี