เบตง-“กลุ่มคนรัก กก” จัดการประกวดข้อความต้อนรับปีใหม่ที่เบตง

0
144

เบตง– “กลุ่มคนรัก กกจัดการประกวดข้อความต้อนรับปีใหม่ที่เบตง

ด้วยกลุ่มคนรัก กก.” ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเบตง โดยมีข้อเสนอร่วมกันที่จะใช้ความสำเร็จของคุณตูน บอดี้สแสม (นายอาทิวราห์คงมาลัย)ในโครงการก้าวคนละก้าวซื่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชมและจดจำทั้งในหมู่คนไทย และต่างประเทศโดยที่โครงการดังกล่าวนี้ มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จของโครงการดังกล่าวนี้เป็นเพราะการมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเบตง และนับแต่ปีใหม่ 2561 และปี2562 ปรากฎว่าได้มีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมีความเชื่อที่กำหนดมาร่วมงานขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ทีอำเภอเบตง ดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 นี้กลุ่มคนรัก กก.”ได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอเบตง และกลุ่มพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำรูปปั้นของพี่ตูน บอดี้สแลม ขนาดเท่าคนจริงติดตั้งบริเวณจุดเริ่มวิ่ง และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานปีใหม่ในครั้งนี้ จึงเห็นควรให้มีการจัดประกวดข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานปีใหม่ที่เบตงขึ้น โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

(1) ให้นำเสนอข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนร่วมงานปีใหม่ที่เบตง

(2) ข้อความจะต้องเกี่ยวโยงสะท้อนความเชื่อว่าการเริ่มวันปีใหม่ที่เบตง ถือเป็นมงคลกับชีวิต และครอบครัวเหมือนกับโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวของคุณตูน บอดี้สแลม ที่มีจุดเริ่มต้นที่เบตง

(3)ความยาวของข้อความไม่เกิน 20 คำ

(4) ผู้ร่วมประกวดจะต้องส่งข้อความถึง นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยงผช.เลขาธิการศอ.บต. อาคารสำนักงาน ศอ.บต. ถนนสุขยางค์ .เมือง.ยะลา 95000 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 24:00 .และมีการรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข 087-352-9555,0832896644

(5) เงินรางวัล เจ้าของข้อความประชาสัมพันธ์ที่ชนะเลิศ จะได้รางวัลเงินสด 5,000 บาท

(6) ให้ถือว่าข้อความประชาสัมพันธ์ที่ชนะเลิศเป็นสิทธิ์ขาดของกลุ่มคนรัก กก.”

ประกาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

แสดงความคิดเห็น