ปัตตานี-อบอุ่น ชื่นมื่น วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย (มีคลิป)

0
188

ปัตตานี-อบอุ่น ชื่นมื่น วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 .หนองจิก .ปัตตานี พันเอกเสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ที่ได้เข้ามาฝึกเป็นทหารใหม่แล้วประมาณ 1 เดือนเศษโดยทหารใหม่มีภูมิล่าเนาจากจังหวัด พังงา สุราษฎร ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสรวมทหารใหม่ทั้งสิ้น 550 นาย เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีระหว่างครอบครัว และเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้พบปะกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีพ่อแม่ พี่น้อง และญาติของทหารใหม่เข้าเยี่ยม และชมการแสดงเป็นจํานวนมาก

โดยทหารทุกนายต่างเตรียมพวงมาลัยมอบให้พ่อและแม่ พร้อมก้มลงกราบเท้า สร้างความ ซาบซึ้งตื้นตันใจ บางรายกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นอกจากนี้ หน่วยได้เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วม ในงานยังมี การแสดงจากเหล่าทหารที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีในระยะสั้น เช่น การแสดงมวย การปิดตาถอดและประกอบอาวุธปืน การยิงปืนฉับพลัน และการแสดงการปฏิบัติฉับพลัน สร้างความตื่นเต้น และเร้าใจแก่ผู้ชม

พันเอกเสนีย์ ศรีหิรัญ กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพลทหารหลังเข้าประจําการ เพื่อสร้างความสบายใจแก่ญาติ ได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตของพลทหาร โดยใช้นโยบายที่สำคัญของพล..พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ผู้ฝึกดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด จะต้องนอนที่หน่วยฝึกอยู่กับทหารใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามคู่มือการฝึกทหารใหม่ รวมทั้งนโยบายการ ฝึกทหารใหม่ของกองทัพโดยเคร่งครัดไม่มีการทำร้ายร่างกาย นอกเหนือจากระเบียบว่าด้วยการลงทัณฑ์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ลูกหลานให้มีระเบียบ มีวินัย และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมจะเป็นกำลังสําคัญของชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น