ปัตตานี-ปศุสัตว์”เข้ม”ป้องกันเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ช่วงหน้าฝน ออกฉีดวัคซีน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค

0
49
ปัตตานี-ปศุสัตว์"เข้ม"ป้องกันเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ช่วงหน้าฝน ออกฉีดวัคซีน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค

ปัตตานี-ปศุสัตว์”เข้ม”ป้องกันเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ช่วงหน้าฝน ออกฉีดวัคซีน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานสังกัด กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD ) พร้อมออกมาตรการป้องกันระบาดช่วงหน้าฝน โดยการรณรงค์ฉีดวัดซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เสี่ยงของทุกอำเภอ เพื่อป้องกันโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดปัตตานี ภายใต้สโลแกน เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


ซึ่งทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับทุกอำเภอออกตรวจติดตามโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่วย พร้อมทำความเข้าใจ สาเหตุของการเกิดโรคอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฝน สัตว์เลี้ยงอ่อนแอทำให้มีโอกาสเกิดโรคดังกล่าว ปศุสัตว์ปัตตานี จึงวางมาตรการป้องกันและควบคุมตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ฉีดวัคซีน พ่นยาฆ่าเชื้อโรค และให้การดูแลช่วยเหลือรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ออกตรวจสอบให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอกะพ้อ อำเภอหนอกจิก อำเภอทุ่งยางแดง และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ไปแล้ว.

หากพบเห็นสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือปศุสัตว์อำเภอทุกเเห่งเพื่อรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทวงที่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น