นราธิวาส-จิตอาสาอ.สุไหงปาดี ร่วม 3 ฝ่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

0
53
นราธิวาส-จิตอาสาอ.สุไหงปาดี ร่วม 3 ฝ่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

นราธิวาส-จิตอาสาอ.สุไหงปาดี ร่วม 3 ฝ่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จิตอาสา ม.6 ตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นำโดย นายสุนิพล คงทอง ผู้ใหญบ้าน ม.6 ต.สุไหงปาดีร่วมกำลัง 3 ฝ่าย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคูน้ำทีมีวัชพืชขึ้นทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ ด้วยการใช้กำลังคนและเครืองจักรกลทีทาง นายกองค์การบริหารตำบลสุไหงปาดีได้สนับสนุนรถ เจ ซี บี มาให้เพื่อกิจการนี้โดยเฉพาะเพื่อให้สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบ สวยงาม ให้น้ำไหลลงสู่ทะเลได้อย่างสะดวก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น