ปัตตานี-ผนึกกำลังเร่งสร้างการรับรู้โรคใบร่วงยางพาราป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน

0
151
ปัตตานี-ผนึกกำลัง"เร่ง"สร้างการรับรู้โรคใบร่วงยางพาราป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน

ปัตตานี-ผนึกกำลังเร่งสร้างการรับรู้โรคใบร่วงยางพาราป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝน

ผู็สื่อข่าวรายงานว่า ที่ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบ๊ะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี นำโดยนายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis SP.  ซึ่งเป็นโรคที่กำลังระบาดมากอยู่ทางจังหวัดนราธิวาส มีอาการใบแก้เองของยางพาราอย่างรุนแรง ทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจได้ตระหนักให้ความสำคัญกับการดูแลสวนยางให้มีความสมบูรณ์ ควร กำจัดวัชพืช สวนโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันการระบาด โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่เหมาะต่อการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา ทำความสะอาดแปลงปลูก ด้วยเครื่องพ่นแรงสูงของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เข้าร่วมชมการสาธิต

ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีได้เร่งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและเกษตรตำบล ตลอดจนเครือข่าย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ในทุกพื้นที่ฝ้าติดตามสถาณการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และมีแผ่นเร่งรัดออกถ่ายทอดความรู้เกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ปลูกยางหนาแน่นของจังหวัดปัตตานีใน 7 อำเภออย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าลดการระบาดในช่วงหน้าฝน

นายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ได้เข้ามาอบรมเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาโรคใบร่วงยางพารา ที่กำลังระบาดจากประเทศอินโดนีเซียและเข้ามาระบาดแล้วในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยได้รับผลกระทบแล้วกว่า 2 แสนไร่ จังหวัดปัตตานีจึงเร่งให้ความรู้ นำร่องสาธิต วิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบร่วงยางพารา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ ความร่วมมือและความพึงพอใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี และในกรณีที่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบสามารถเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่การยางในพื้นที่ กยท. ที่รับผิดชอบได้ทุกเมื่อพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น