เตือนภัย เฝ้าระวังลุ่มน้ำบางนราฯ ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก

0
89


แจ้งเตือนภัยลุ่มแม่น้ำบางนรา ฉบับที่ 1 เตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก และชุมชนตลาดนัดบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ และอำเภอตากใบ รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขอให้ขนย้าย ทรัพย์สินในที่ปลอดภัย และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

วันนี้ 19 พ.ย.64 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจาก โครงการชลประทานนราธิวาส ว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน ที่อำเภอแว้ง 160.6 มิลลิเมตร อำเภอสุไหงโก-ลก 63.6 มิลลิเมตร อำเภอตากใบ 13.4 มิลลิเมตร และอำเภอสุไหงปาดี 63.8 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนดังกล่าว อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขา และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้เวลา 00.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง สถานี X 274 ระดับน้ำ +21.06 ม. เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 52 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง +22.40 ม. ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.34 สะพานลันตู อำเภอสุไหงโก-ลก สถานี X 119 A ระดับน้ำ +7.78 ม. เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 2-4 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง +8.20 ม. ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.42 ม. และหากยังคงมีฝนตก อย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นและอาจล้นตลิ่ง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งเตือน ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ในอำเภอ สุไหงโก-ลก ชุมชนตลาดนัดบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ และอำเภอตากใบ รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขอให้ขนย้าย ทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง ขึ้นในที่ปลอดภัย ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส