ปัตตานี-รองผู้ว่าฯใหม่มอบซั้งเชือก ช่วยประมงพื้นบ้านห้วงระบาดโควิด 19 ที่ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี

0
789
ปัตตาน-รองผู้ว่าฯใหม่มอบซั้งเชือก ช่วยประมงพื้นบ้านห้วงระบาดโควิด 19 ที่ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพุธที่  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา  14.00  น.ที่ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช   สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีมอบซั้งเชือก ตามโครงการสร้างเสริมที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปัตตานี โดยมี เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี      กล่าวรายงาน มีนายอำเภอสายบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประมงพื้นบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมและรับมอบซั้งเชือก ในพิธีฯ

เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี     กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมมอบซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบต่อ             การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในห้วงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยสำหรับพื้นที่อำเภอสายบุรี  ได้ดำเนินการจำนวน  10 แห่ง ร่วม10 ชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิด     การจ้างงาน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้  และลดต้นทุนการประกอบอาชีพ อีกด้วย

นายณัฐกฤช   สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวอีกว่าโครงการสร้างเสริมที่อยู่อาศัยของ  สัตว์น้ำวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ในครั้งนี้จะช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ          สร้างแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยสามารถดึงดูดให้สัตว์น้ำนานาชนิดเข้ามาอาศัย  จนเกิดเป็นระบบนิเวศน์และเป็นต้นทางของ   ห่วงโซ่อาหารในท้องทะเล ก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้องชาวประมง     ซึ่งจะจับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากขึ้น  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้     ในการช่วยเหลือชาวประมง ในห้วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นี้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี