ปัตตานี-ผู้ว่าฯ สั่งเพิ่ม ATK ตั้งเป้าเตรียมเปิดพื้นที่ 15 ธค.นี้

0
1270
ปัตตานี-ผู้ว่าฯ สั่งเพิ่ม ATK ตั้งเป้าเตรียมเปิดพื้นที่ 15 ธค.นี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี  ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี   เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี  ซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19 และการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่  เริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มตัวเลขลดลง  จากเดิมอยู่ที่หลัก 400- 500 รายต่อวัน  ปัจจุบัน 200 – 300 ราย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ต้องไม่อยู่ในความประมาท จังหวัดปัตตานี  ยังคงมาตรการที่เข้มข้น พร้อมสั่งเพิ่มค้นหาเชิงรุก ATK ทุกพื้นที่  ตั้งเป้าเตรียมเปิดพื้นที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้  ตาม ศบค.ส่วนหน้า  กำหนดภายหลังการลงพื้นทีร่วมประชุม ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ ประชาชน เข้ารับวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 หรือมากที่สุด ควบคู่กับปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในการประชุมได้เห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งจุดตรวจเชิงรุก 115 ตำบล บูรณาการปฏิบัติงานของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ชุดอาสาสมัครฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ควบคุมการเข้าออก การตรวจการฉีดวัคซีน พร้อมการให้บริการฉีดวัคซีน และชี้แจงมาตรการป้องกันของสาธารณสุขด้วย สำหรับสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดปัตตานี  ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ถือได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น  มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพียง 170 ราย มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 43,403 ราย  หายป่วย 26,737 ราย เสียชีวิต 414 ราย.

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี