นราธิวาส- รวมพลัง​ 3,000 กว่าคน​ ร่วมวิ่งฝ่าสายฝน​ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

0
131

วันนี้ 1 ธ.ค.ที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน หลังพิธีเปิดกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปล่อยตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน- วิ่ง ในประเภท Mini marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จากนั้นปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางการวิ่งภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส


โดยจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงินค่าสมัครคนละ 150 บาท รวม 650,750 บาท ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจะคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในพื้นที่เข้ารับทุนการศึกษาต่อไป


ทั้งนี้ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 3,385 คน และ Mini marathon 10.5 กิโลเมตรจำนวน 470 คน และ VIP 145 คน


สำหรับการแข่งขันในประเภท Mini marathon และ Fun Run แบ่งตามรุ่นอายุ ดังนี้ ช่วงอายุ 29 ปีลงมา ชาย,หญิง ช่วงอายุ 30 – 39 ปี ชาย,หญิง ช่วงอายุ 40 – 49 ปี ชาย,หญิง และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย,หญิง สำหรับ รางวัลการแข่งขันทั้งสองประเภท แบ่งเป็นประเภท overall ชาย 1 รางวัล ,หญิง 1 รางวัล ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีรางวัลดังนี้ ลำดับที่ 1 – 3 รางวัล จำนวน 3 รางวัล รวม 24 รางวัล ลำดับที่ 4 – 5 มอบรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รวม 16 รางวัล รวม 84 รางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล และมีของที่ระลึกมอบให้นักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น