สวท.ยะลา ร่วมต้อนรับ ผอ.สวท.ใหม่ไฟแรง วางนโยบาย “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”

0
389

วันนี้ 8 พย.ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นางสาวฐานิตา ร่มเย็น ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเป็นวันแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา ส่วนราชการ และเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 11.00 น.ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สวท.ยะลา เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อเข้าพบนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในอนาคตให้กับจังหวัดยะลา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบแนวทางการสื่อสาร วิธีการสร้างเข้าใจอันดีระหว่างนโยบายของรัฐและพี่น้องประชาชน โดยดึงสื่อเข้ามาเป็นตัวกลางสำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทำให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ และเข้าถึงข่าวสาร อีกทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับวิถีชีวิตการดำรงอยู่แบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นอกจากนี้ ผอ.สวท.ยะลา ยังได้มีการประชุมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สวท.ยะลา ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ว่า “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นที่พึ่งของประชาชน ยามทุกข์ ยามสุข จะมี สวท.ยะลา อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ