ปัตตานี-พบคดียาบ้ามากที่สุด รองผู้ว่าฯ “เร่ง” กำหนดกรอบทำงานปี 63 ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

0
87
ปัตตานี-พบคดียาบ้ามากที่สุด รองผู้ว่าฯ “เร่ง” กำหนดกรอบทำงานปี 63 ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ปัตตานี-พบคดียาบ้ามากที่สุด รองผู้ว่าฯ “เร่ง” กำหนดกรอบทำงานปี 63 ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ที่ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี    นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ประชุมชี้แจ้งแนวทางและนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี และการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ขับเคลื่อนการทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  ซึ่ง กรมการปกครองสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด   ให้กับ ศอ.ปส.จ.ปน. ประเภทยาบ้า จำนวน 6,400  ชุด  และ  ชุดตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา    จำนวน 5,800 ชุด  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด  บหรี่และยาเสพติดในสถานศึกษา  ตามนโยบายของรัฐบาล ศอ.ปส.จังหวัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ  ให้กับที่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพสาขาช่างซ่อมเครื่องยนตร์ขนาดเล็ก จำนวน 94 คน, ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร จำนวน 30 คน นอกจากนี้ ได้จัดโครงการบำบัดรักษายาเสพติด “ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด” (Camp 35) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 จำนวน 255 คน จาก 12 อำเภอ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดปัตตานี  กำหนดแผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบต่าง ๆ เป้าหมาย 3,188 คน    ประกอบด้วย  ผู้สมัครใจเข้าสถานพยาบาล 423 คน  ,ผู้เข้าค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด 1,680 คน ,  ผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับ 645 คน และผู้เข้ารับการบำบัดในระบบต้องโทษ 440 คน  ในส่วนของด้านการปราบปรามยาเสพติด  พบว่า  มีการจับกุมผู้ค้ารายใหญ่มากขึ้น    ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา   สามารถจับกุมคดียาเสพติด 468 ราย ผู้ต้องหา 477 คน เป็นคดียาบ้ามากที่สุด กว่า 230 คดี.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น