นราธิวาส -เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน คาด 15 พย.นี้เปิดเรียนได้บางโรงเรียนที่พร้อมก่อน

0
238

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดนราธิวาส พร้อมหารือเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งคาดว่าประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะสามารถเปิดเรียนได้บางโรงเรียนที่มีความพร้อม

ที่ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางวรรณา เหมือนกู้ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดนราธิวาส และกำหนดแนวทางรูปแบบการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม ศบค.ส่วนหน้า โดยมี นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ COVID-19, ผลการฉีดวัคซีนเชิงรุกและเชิงรับ, สรุปผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน, นอกจากนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอ สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนจังหวัดนราธิวาส การเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อม Thai Stop Covid ต้องผ่านการประเมินอยู่ในระดับสีเขียว และการประเมินเปิดภาคเรียนตามระบบ Sandbox Safety Zone และการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งคาดว่าประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะสามารถเปิดเรียนได้บางโรงเรียน

สำหรับสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดนราธิวาสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 207 ราย ผู้ป่วยสะสม 37,909 ราย เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ปทิตตา หนดกระโทก ทีมข่าว@ชายแเดนใต้ จ.นราธิวาส