พล.ต.ปราโมทย์ เดินหน้าเพื่อเสริมศักยภาพกองกำลัง ชคต.ชายแดนใต้ เพื่อความมั่นคง

0
396

วันที่ 4 .พล..ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) พร้อมด้วย รองผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ชคต.ปะลุกาสาเมาะ .บาเจาะ , ชคต.โต๊ะเด็ง .สุไหงปาดี .นราธิวาส และ ชคต.สะท้อน .นาทวีจ.สงขลา เพื่อให้กำลังใจพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้กำลังพล ชคต.มีความพร้อมต้องมีความเข้าใจแผนการรักษาความปลอดภัยฐานและซักซ้อมจนเกิดความมั่นใจ การปฏิบัติต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 ด้าน โดย ฉก.ประจำพื้นที่ต้องเข้ามากำกับการปฏิบัติงานด้านการข่าว ยุทธการและกิจการพลเรือน ในส่วนของ ศปก.ต้องกำกับดูแลด้านธุรการ การปกครองบังคับบัญชา และขับเคลื่อนให้กำลังพลของ ชคตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรู้จักการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ผลการปฏิบัติในภาพรวม ศปก.และผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญกับนโยบายฯ และฐานปฏิบัติการ ชคตมีการพัฒนาปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้น ..