ยะลา- เปิดแล้ว”กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้” กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

0
72
ยะลา- เปิดแล้ว"กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้" กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ยะลา- เปิดแล้ว”กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้” กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า​ กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  นายยู่สิน จินตภากร  รอง นายกเทศมนตรีนครยะลา    ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า​ กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานชุมชนผังเมือง 4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลา นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกชุมชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมอย่างคึกคัก

นายยู่สิน จินตภากร รอง นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่าสำหรับ กลุ่มพัฒนา เศรษฐฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี​ พ.ศ.​2556​ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาออกแบบพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดผลในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนและเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์​ เพื่อได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์​  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน   ให้สมาชิกเข้าใจการทำงานระบบกลุ่ม เกิดการเสียสละเพื่อสังคมและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดชายแดนใต้

 

ทางด้านนายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานชุมชนผังเมือง 4 กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้​ มีสินค้าของสมาชิกชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีรายได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและกระทบต่อครอบครัวสมาชิกชุมชน ตนเองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ที่ร่วมมือกันจนเกิดขึ้นในครั้งนี้

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น