นราธิวาส- เลขาธิการ ศอ.บต. วางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.สุไหงปาดี

0
61
นราธิวาส- เลขาธิการ ศอ.บต. วางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส- เลขาธิการ ศอ.บต. วางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.สุไหงปาดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่    ศูนย์ Padee Complex   อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   เป็นประธานใน   พิธีวางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) และ กิจกรรมปลูกต้นไม้  โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล   นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี  พระเทพศีลวิสุทธิ์   เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา   นายแวอาแซ แวมามุ   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีวางเสาเอกอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อให้แหล่งจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก สินค้าเกษตร และอื่นๆ พร้อมทั้งให้มีห้องพักไว้บริการ ห้องประชุมสัมมนา เป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงปาดี รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น