ปัตตานี – หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกช่วยเหลือพี่น้องผู้ป่วยติดเตียง มอบทุนการศึกษาเด็กปฐมวัย

0
124

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ที่ 28 พฤศจิกายน พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล แกรนด์ ทารา จำกัด (มหาชน) จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ สนามบินบ่อทอง โดยมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การแสดงดนตรี และอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียง


การออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีความห่วงใย และต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะในเรื่องของความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งได้จัดมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 120 ทุน แบ่งเป็นทุนเรียนดี ทุนละ  2,000 บาท จำนวน 30  ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

 

โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปะแดละงา โรงเรียนบ้านไผ่มัน โรงเรียนวัดสุวรรณากร ตำบล บ่อทอง โรงเรียนบ้านยาบี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก โรงเรียนวัดนาประดู่ โรงเรียนบ้านนาประดู่ ตำบล นาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ รวมทั้ง การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรจิตอาสาเพื่อปลูกฝังความรักชาติ และ สร้างความ “รู้รักสามัคคี”


นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศให้ความบันเทิง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกจ่ายไอศกรีมให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (แพมเพิส) โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายอำเภอหนองจิก นายอำเภอโคกโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบี อำเภอ หนองจิก นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มุ่งหวังจะนำสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้ง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้  ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น