ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41

0
338


ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี พันเอก โยธิน รัตตเสรี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ห้องประชุมของสำนักงาน หลังจากฟังบรรยายสรุปเสร็จเรียบร้อย ได้เดินทางไปที่ห้องรับรองเพื่อพบปะให้โอวาท และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2565 และได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามอย่าได้ลืมใส่แม็สและหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิค 19 อย่างเข้มงวดด้วย
สำหรับการเดินทางของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในครั้งนี้เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกำลังพลให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไข และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส ที่สำคัญให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง
หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมกับพล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 และตัวแทนโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการส่งความห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด 19 ด้วยการมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประกอบด้วย ชุดยาโฮมไอโซเลท จำนวน 228 ชุด, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 100 อัน, ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,209 ขวด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,850 ชิ้น และถังออกซิเจน จำนวน 3 ถัง เพื่อรับมอบแล้วส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสุไหงปาดีและโรงพยาบาลตากใบ แห่งละ 1 ถัง เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ให้มีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ที่ป่วยจากอาการเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19


พร้อมกันนี้ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและตัวแทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมเดินทางไปยังสนามกีฬาสันติภาพ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ได้มีการปรับอาคารโรงยิมนีเซียมเป็นโรงพยาบาลสนาม ของ อ.สุไหงโก-ลก ที่สามารถรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่ำที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากพื้นที่อำเภอใกล้เคียง มาพักเพื่อกักตัวในการดูอาการได้ จำนวน 200 เตียง ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่ จำนวน 104 คน เพื่อมอบน้ำดื่มและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการติดตามดูการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง จำนวน 104 คน ผ่านระบบ CCTV ที่มีการดูแลเสมือนญาติมิตรภายในครัวเรือน มีการกั้นพื้นที่ห้วงห้ามในการป้องกันการติดและแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามกระบวนการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการให้ประชาชนที่ถูกกักตัวดูอาการมีความรู้เป็นแบบอย่าง ซึ่งในอนาคตสามารถที่จะกักดูแลอาการตัวเองที่บ้านพักได้ หากไม่มั่นใจว่าตนเองและครอบครัวติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่
ด้าน พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและตัวแทนโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า สำหรับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี และกองบัญชาการกองทัพไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งติดอยู่ใน 10 ลำดับของประเทศไทย ขยายผลทำให้สถานพยาบาลมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาที่ไปในการจัดโครงการส่งความห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมให้กำลังใจทางกองทัพไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ จ.นราธิวาส