ปัตตานี-รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.เน้นย้ำ ชุด ชคต. เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติและดูแลประชาชน

0
501

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบล โดยมี นายชาตรี  ถลาง นายอำเภอหนองจิกพันเอก ทวีพร  คณะทองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, นายหมวดโท ไชยยันต์  บุญยิ่ง ปลัดอำเภอหนองจิก / หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลท่ากำชำ พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปโครงสร้าง ชคต.ท่ากำชำพื้นที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแผนการวางกำลังของหน่วยภารกิจเชิงรับ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยเส้นทางการจัดชุดลาดตระเวนเส้นทาง / พิสูจน์ทราบการดูแลพื้นที่ สถานที่สำคัญการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดข้อมูลด้านการข่าว / งานด้านยุทธการ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ ชคต.ท่ากำชำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย การปรับปรุงฐานปฏิบัติการการดูแลขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่การดูแลคลังอาวุธการดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการเฝ้าระวังฐานปฏิบัติการ,การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ชคตในด้านต่างๆโดยเฉพาะงานการเมือง ซึ่งทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้นำนโนบาย ข้อแนะนำต่างๆ ไปวางแผน ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ต่อมา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการรวมถึงมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล โดยมี นายวิรัตน์  บุญจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอโคกโพธิ์นายธนภัทร  ยาชะรัด หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลานายสมหมาย  ศุกรวัฒน์ กำนันตำบลทุ่งพลา / รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลาเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลา พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 2 แห่ง พร้อมมอบโอวาท และนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานว่า พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ฝากความห่วงใยมาถึงเจ้าหน้าที่ทุกนาย ในวันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทราบว่า ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ สามารถรักษาพื้นที่และดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลเป็นกำลังสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนกำลังทหารที่จะต้องถอนกำลังต่อไปในอนาคต สำหรับการปฏิบัติงานนั้น ขอให้ทุกคนอย่าประมาท ให้ใช้ความระมัดระวังและมีความพร้อมในการใช้อาวุธประจำกายอยู่ตลอดเวลา เพราะอาวุธประจำกายถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งของพวกเรา ทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบปรนนิบัติบำรุงให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ และขอให้ทุกคนระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เป้าหมายหลักของชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคตคือ การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนของตนเอง เราไม่ได้ตั้งกำลังชคตมาเพื่อเป็นกำลังในการสู้รบกับใคร แต่เป็นกำลังที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อดูแลปกป้องตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมามีการประเมินความพร้อมมาโดยลำดับ ทั้งความพร้อมในส่วนของการบังคับบัญชาความพร้อมของฐานปฏิบัติการรวมถึงความพร้อมของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ และหลังจากที่มีการประเมินความพร้อมมาโดยลำดับแล้วทำให้มั่นใจว่าในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้ส่งมอบความรับผิดชอบให้กับกรมการปกครอง ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็น ผบ.บก.อส.ชคตและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกองพลทางยุทธศาสตร์คือ กองพลทหารราบที่ 15 เข้ามาเพิ่มเติมให้อีก ชคตละ 6 นาย โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็นครู เป็นทีมงาน และเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้กับกำลัง อสที่มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นภาพของการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะประกอบไปด้วยสามส่วนคือกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร (เจ้าหน้าที่โครง), ปลัดอำเภอ (หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและกำนัน ซึ่งทุกฝ่ายจะสามารถบูรณาการการใช้กำลังในการดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายธนภัทร  ยาชะรัด หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพลา กล่าวว่า ภายหลังได้รับฟังโอวาทและนโยบายการปฎิบัติงานจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้าจะได้นำข้อแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆไปปรับปรุง เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งคาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการปรับปรุงฐานปฏิบัติการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า