พัทลุง-สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในโคระบาดรุนแรง ล้มตายต่อเนื่อง ปศุสัตว์ประชุมเครียดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ (มีคลิป)

0
214

พัทลุงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในโคระบาดรุนแรง ล้มตายต่อเนื่อง ปศุสัตว์ประชุมเครียดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคพื้นเมืองพื้นที่ .ป่าพะยอม.พัทลุง  รุนแรงต่อเนื่องล่าสุด ในช่วงสายวันนี้ โคเพศเมีย  อายุ 4 ปี ซึ่งตั้งท้องลูกโคได้ 4 เดือนของนายวิชาญ  นุ่นแก้ว  อายุ  56 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่  3 .ป่าพะยอม  .ป่าพะยอม .พัทลุง  ล้มตายลงอีกตัว จากโคที่เลี้ยง จำนวน 9 ตัวซึ่งมีอาการป่วยทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ในพื้นที่ อีกจำนวน 540 ราย ในพื้นที่ .ป่าพะยอม  .เกาะเต่า และตำบลบ้านพร้าว  .ป่าพะยอม  ล่าสุดพบโคพื้นเมืองของเกษตรกรป่วยเป็นโรคครอบคลุมทั้งอำเภอกว่า 5,000 ตัว  สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรต้องเพิ่มภาระในการซื้อยารักษาโรค และเมื่อมีโคล้มตายต้องเพิ่มภาระค่าจ้างรถแม็คโฮมาฝังกลบตัวหนึ่ง 700 -1,200 บาท

ล่าสุดนายประโยชน์  สมศักดิ์  นายอำเภอป่าพะยอม และนายณรงค์ สุทธิสังข์                            ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม  .พัทลุง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยเบื้องต้นได้ประกาศในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอป่าพะยอม เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว  พร้อมเปิดศูนย์เฉพาะกิจในการป้องกันควบคุม และกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ .ป่าพะยอม โดยนอกเหนือจากการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านและฉีดยารักษาและพ่นยาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคแล้ว ยังสั่งให้มีการกักกันสัตว์เลี้ยง ห้ามเคลื่อนย้ายและนำเข้ามาในพื้นที่ระบาดของโรค

อย่างไรก็ดีสำหรับสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงในรอบนี้สาเหตุเพราะก่อนหน้านี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้พื้นที่ทางภาคใต้เป็นเขตปลอดภัย ทำให้ทางกรมไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมายายนานตลอดระยะเวลา 5 ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกหวังผลในเรื่องการตลาด ทำให้โคของเกษตรกรไม่มีภูมิคุ้มกัน เมื่อมีเชื่อโรคเข้ามาในพื้นที่บวกกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง  จนล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ ทั้งยังพบการการระบาดของโรคในพื้นที่  อำเภอป่าบอน   อำเภอศรีบรรพต .พัทลุง เพิ่มขึ้นอีก 2 อำเภอ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .พัทลุง

แสดงความคิดเห็น