ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เข้าเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมพบปะพูดคุย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

0
178

วันนี้ 28 ตุลาคม 64. ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งพูดคุยถึงแนวทาง นโยบาย การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สื่อในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในสังคมมากขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ สื่อเป็นองค์กรที่จะต้องสร้างความเข้าใจในการรับรู้ ต่อประชาชน ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศทางการเมืองที่สื่อจะต้องเข้ามามีบทบาทเผยแพร่ข้อมูลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกต้องและเป็นความจริง ตลอดจนสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาสื่อได้นำเสนอความโดดเด่นของสังคมของพหุวัฒนธรรมเผยแพร่ออกสู่สาธารณะมากขึ้น ทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาพลักษณ์สวยงาม ตลอดจนพร้อมที่จะสนับสนุน การช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของสื่อในทุกด้านเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นโอกาสดีที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในครั้งนี้

⭐ ด้านนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ระบุว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยือน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในครั้งนี้ ทั้งนี้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป