ยะลา -​ จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” บิดาแห่งลูกเสือไทย

0
70

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น.ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 ซึ่งในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นผู้แทนเหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ถวายพวงมาลัยข้อพระกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ถวายพวงมาลา ในนาม “สำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา”และถวายราชสดุดี รวมถึงกล่าวให้โอวาท แก่ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมประกอบพิธี

นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ /หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา กล่าวว่า วันนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ทั้งนี้ ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”อีกด้วย

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น