ยะลา – โรงเรียนบ้านทุ่งคา จัดเดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง หารายได้ปรับปรุงอาคารเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

0
72

วันที่24พย.ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา นายวิสุทธ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีผู้สนใจกว่า 1,000 คนเข้าร่วม

นายดอเลาะ แวดือโอะ รองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งคา กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคาในวันนี้จัดขึ้นโดยความตั้งใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และเพื่อหารายได้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเยาวชนรุ่นหลัง สำหรับการแข่งขันมี 2 ประเภท ประกอบด้วยการวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

ขณะที่ นายวิสุทธ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งคาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จัดกิจกรรมให้ผู้ที่มีความสนใจ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน เดิน – วิ่ง เพื่อออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่การงานได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตลอดจนได้ร่วมการกุศลเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่มีความสนใจ การออกกำลังกาย บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียนทุกคน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนรุ่นหลังอีกด้วย

มูกะตา หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น