มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน สนับสนุน อุปกรณ์การแพทย์ ยาฟ้าทะลายโจร ให้กอ.รมน.ภาค 4 ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่ระบาดหนัก ชายแดนภาคใต้

0
406

วันนี้ 21 ตุลาคม ที่ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 6,000 กระปุก เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล แก่ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีพลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการสนับสนุนการจัดหายาฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้ของ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จะทำให้ยาฟ้าทะลายโจรเข้าถึงประชาชนที่ขาดโอกาสในการรักษาและผู้ป่วยโควิด-19 มากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดให้อยู่ในวงจำกัดอีกด้วย

มุกะตา หะไร