พ่อค้าตลาดสะพานปลาปัตตานี ร้องจุรินทร์ ฯรมต.พาณิชย์ ถูกต่างด้าวยึดกิจการคนไทย หารือร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประมงด่วน!!

0
696

วันนี้ (16 ต.ค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอันวาร์ สาและ สส.ปัตตานี ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.พาณิชย์) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าตลาดสะพานปลาปัตตานีรวมตัว ยืนถือป้ายหลายข้อความและเรียกร้องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างด้าวที่ทำตัวเป็นนายทุนและยึดพื้นที่ตลาดสะพานปลาซึ่งเป็นกิจการคนไทยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานีมาเป็นเวลายาวนาน


ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากสมาคมการค้าสะพานปลาปัตตานีได้ยื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องถูกต่างด้าวยึดกิจการคนไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้ความช่วยเหลือแม่ค้าพ่อค้าตลาดสะพานปลาปัตตานีให้ได้รับความเป็นธรรม และการแก้ปัญหาประมงปัตตานีที่ค้างอยู่
ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงหลังประชุม ว่า ในการลงพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้สรุปว่ามีประเด็นหลักอยู่ 5 ประเด็นคือ 1. เรื่องของการจ่ายเงินชดเชยซื้อเรือประมงพาณิชย์ที่ได้มีการค้างคามาหลายปี โดยมีเรือที่จังหวัดปัตตานีที่ต้องช่วยเข้าไปดูแล 423 ลำ และในจำนวนนี้มี 101 ลำ ที่ได้ตกลงกับภาคเอกชนแล้ว โดยมีวงเงิน 245 ล้านบาท ในจำนวน 101 ลำที่ว่ามานี้
เรื่องที่ 2 คือการแก้ไขพระราชกำหนดการประมงปี 2558 ซึ่งประมงทั่วทั่วประเทศต้องการเห็นรัฐแก้ไขกฏหมายฉบับนี้โดยเร็ว โดยทางพรรคประชาธิปัตย์ด้ามีการยื่นแก้ไขร่างบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
เรื่องที่ 3 มีการเห็นต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์หลังจากเลิกอาชีพประมงแล้ว ให้สามารถหันไปเลือกประกอบอาชีพอื่นได้ ซึ่งมีจำนวน 12 ราย ที่ต้องการไปประกอบอาชีพอื่น จึงต้องไปขอพื้นที่ดินทำกินไปยังนิคมสร้างตนเองที่จังหวัดยะลา โดยเรื่องนี้จะให้ทาง ศอ.บต.เป็นผู้ทำต้นเรื่องไปยังกรมพัฒนาสังคม เพื่อช่วยพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป
เรื่องที่ 4 ผู้ค้าในพื้นที่สะพานปลาที่มีการร้องเรียนว่ามีการปรับเปลี่ยนสิทธิการให้เช่าและขนาดของแผงค้าให้เล็กลง โดยเรื่องนี้จะให้ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้ลงมาแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัด โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน และให้ผู้ค้าในแผงค้าในพื้นที่ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
และเรื่องสุดท้ายคือมีข้อร้องเรียนว่าแรงงานต่างด้าวมีสิทธิเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่กลับมาทำธุรกิจและเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแย่งอาชีพคนไทยและผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเรื่องนี้ถือว่าผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท โดยได้กำชับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและพาณิชย์จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและบังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป