ก้าวใหม่ ม.เกริก ร่วมกับ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา”หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” ให้ก้าวทันโลก

0
372

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และคณาจารย์อีกกว่า 20 ท่าน

ดร.พัชราวดี ตรีชัย กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวิพากษ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาอุตสาหกรรมฮาลาล สาขาการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และสาขาการเงินอิสลาม ซึ่งเกริกถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่พร้อมผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตทั้ง 3 ด้านให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สังคม ขับเคลื่อนประเทศชาติก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

นอกจากนี้ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ประกอบด้วย วิชาเอก 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และการเงินอิสลาม โดยในระดับปริญญาตรีเปิดการเรียนการสอนแล้วในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา จึงต้องการยกระดับคุณวุฒิการศึกษาสู่ปริญญาโทจะเปิดสำหรับปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จบการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 20 ท่าน ดังนี้ ดร.พัชราวดี ตาีชัย ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ดร.สมีธ อีซอ ดร.อนันต์ สะเล็ม ดร.สมชาย ดิเจริญ ดร.อาบิดีน วันขวัญ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.วลีด อีซอ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ดร.ชูศักดิ์ อรุณพูลทรัพย์ อาจารย์นักบินอำพล ขำวิลัย อาจารย์สราวุธ และซัน อาจารย์วัชรี เด็ดดวง อาจารย์นาวาวี อารวรรณ อาจารย์อัชรอฟ ยุมยวง อาจารย์ณัจญวา บุญมาเลิศ เชคมูฮัมหมัด อัลฮัรบี้ อาจารย์สุประวัติ อูมา อาจารย์ปรัชญาชัย และซัน และอาจารย์อรวรรณ บุญมาเลิศ ในช่วงท้ายได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ I.C. Coffee & Cuisine ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้