ปัตตานี- ผบ.ฉก.ทพ.22 มอบห้องเรียนเพื่อน้อง

0
95

พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 ได้ทำพิธีส่งมอบห้องเรียนภาธร ซึ่ง. ฉก.ทพ.22 ได้ร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับ รร.บ้านคลองทราย  ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียนเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองเพื่อความสันติสุขชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น