นราธิวาส – รมช.ศธ เปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพ

0
1068

ที่อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อยากให้ชาวนราธิวาสในทุกช่วงวัย ทุกครอบครัวมาใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ แห่งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ก็จะได้มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสานฝันทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเรียบง่าย และเข้าใจได้ง่าย

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการจัดการเรียนการสอนของ กศนโดยบุคลากรเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ออกแบบการสอนในเรื่องระบบสาระสนเทศ ซึ่งนักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจแบ่งกลุ่มตามความชำนาญของนักศึกษาเองให้เหมาะสมกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรตามอัธยาศัย อยู่แล้ว รวมถึงการส่งเสริมด้านโครงงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามาถของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส